KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u školskoj 2012/2013. godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u školskoj 2012/2013.godini (dokument u PDF formatu)

Uz prijavu na Konkurs, potrebne dokumente i materijale (navedeno u tekstu Konkursa za upis u I god. drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti) kandidati trebaju predati i popunjen Obrazac “Prijedlog teme individualnog rada za II ciklus studija” (obrazac u .doc formatu u prilogu).

Konkurs je objavljen: