KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u školskoj 2015/2016.godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u školskoj 2015/2016.godini (dokument u PDF formatu)

Uz prijavu na Konkurs, potrebne dokumente i materijale (navedeno u tekstu Konkursa za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti) kandidati trebaju predati i popunjen Obrazac “Prijedlog teme individualnog rada za II ciklus studija” (obrazac u .doc formatu u prilogu).

Konkurs je objavljen: