KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2016/2017.godini

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e  Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017.godini (dokument u prilogu).

Konkurs je objavljen: