KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2023./2024. godini

Univerzitet u Sarajevu objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini

Tekst Konkursa u dokumentu u prilogu

Broj slobodnih mjesta po odsjecima možete pogledati u dokumentu u prilogu.

Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim prvim ciklusom studija Akademije likovnih umjetnosti ili srodnog fakulteta,  koji se vrednuje sa najmanje  240(E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Detalje o nostrifikaciju možete naći na linku u nastavku: https://alu.unsa.ba/akademsko-priznavanje-inostranih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Studijski programi na kojima se realizuje upis na II (drugi) ciklus studija su:

  • Nastavnički odsjek
  • Odsjek slikarstvo
  • Odsjek kiparstvo
  • Odsjek grafika
  • Odsjek grafički dizajn
  • Odsjek produkt dizajn
  • Fotografija

 

Na studijskim programima Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn, Produkt dizjan i Fotografija rangiranje kandidata se vrši na osnovu bodova koje kandidat ostvari na prijemnom ispitu (studijski programi na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita).

Na Nastavničkom odsjeku rangiranje kandidata vrši se u zavisnosti od općeg uspjeha ostvarenog na I ciklusu studija ili VII stepenu predobolonjskog nastavnog plana i programa (studijski program na kojem nije predviđeno polaganje prijemnog ispita).

 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita provodi se isključivo ONLINE putem Informacionog sistema eUNSA od 28.08. do 23.09.2023. godine

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija za studijske programe na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita provodi se isključivo ONLINE putem Informacionog sistema eUNSA od 28.08. do 27.09.2023. godine

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba

 

STUDIJSKI PROGRAMI NA KOJIMA JE PREDVIĐENO POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
(Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn, Produkt dizajn i Fotografija)

Razgovor kandidata sa Komisijom za prijem studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija po odsjecima (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada) održat će se u srijedu, 27.09.2023. godine u 10 sati na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3.

DOKUMENTI

Uz dokumente potrebne za online prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 16., potrebno uploadovati i

Dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 40,00 KM:
Svrha uplate: Prijemni ispit – Akademija likovnih umjetnosti i naznačiti odsjek na koji aplicirate
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun broj: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 3502002
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 0000000015

Za svaki Odsjek na koji aplicirate je potrebno uplatiti 40,00 KM za prijemni ispit

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan pored dokumenata koji su propisani Konkursom za upis studenata (član 16.)  predati i:

–        Prijedlog teme individualnog istraživačkog rada za II ciklus studija /formular preuzimate u dokumentu u prilogu i dostavljate u Studentsku službu do 23.09. 2023.godine/,
–        najmanje 10 vlastitih radova iz oblasti na koju se kandidat dostavljate u Studentsku službu do 23.09. 2023.godine

 

PRIJEMNI ISPIT obavlja komisija koju imenuje Vijeće Akademije, a sastoji se od:

  • ocjene priloženih radova,
  • vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i
  • razgovora sa kandidatom (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada).

U izbor ne mogu ući kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili najmanje 14 bodova, odnosno oni kandidati koji su iz jednog ili više zadataka dobili ocjenu 5 (pet).

 

Preduvjeti za upis na Fotografiju:

–        autorski tematski ciklus od 8-12 radova koji reprezentativno predstavlja kreativno djelovanje kandidata.
–        maketa fotografske publikacije (knjige) na slobodno odabranu tematsku cjelinu, (obim: 16-24 stranice).
–        set od 8-20 fotografija različitog i slobodnog tematskog sadržaja (fotografije koje se razlikuju od fotografija predanih u prethodnom setu – tačka 1 i 2).

 

STUDIJSKI PROGRAM NA KOJEM NIJE PREDVIĐENO POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA (Nastavnički odsjek)

Potrebno uploadovati dokumente za online prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 16.,

Preduvjeti za upis na Nastavnički odsjek:

–        položena PPDM (Pedagoško – psihološko – didaktičko  -metodička) grupa predmeta u minimalnom obimu od 26 ECTS bodova

 

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2023/2024. godini možete naći u dokumentu u prilogu

 

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 – 369
E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte univerzitetski teleinformatički centar na telefon 033 560 240 ili na mail upis@unsa.ba