KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog (I) ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini – DRUGI PRIJAVNI ROK

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022. / 2023. godini. 

KONKURS  je objavljen je na linku OVDJE

Prijava kandidata na Konkurs za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice  http://upis.unsa.ba 

DRUGI PRIJAVNI ROK:

  • Od 29.08. do 09.09. 2022. godine za ODSJEKE (Nastavnički, Kiparstvo, Grafika i Produkt dizajn) na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita   
  • Od 29.08. do 16.09. 2022. godine za Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita 

Detaljnije informacije o upisu na Nastavnički odsjek, Kiparstvo, Grafiku i Produkt dizajn, na kojima je predviđeno polaganje prijemog ispita, možete pogledati OVDJE.

Detaljnije infomacije o upisu na Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija gdje nije predviđeno polaganaje prijemnog ispita možete pogledati OVDJE.

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati.

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240  ili na mail administracija@utic.unsa.ba