KONTAKTI

Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija 2017/18

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI.

Prijem dokumenata od 04.09. do 29.09.2017. godine od 11 –  13 sati u studentskoj službi Akademije.

Konkurs je objavljen: