KONTAKTI

KONKURSI za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 104.,116. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/10) Odluke Nastavno umjetničkog-vijeća br;0303-292.2.1/12  od 07.11.2012.godine i člana 159 Pravila ALU Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu raspisuje  KONKURS za izbor u akademska zvanja (konkurs je u .pdf dokumentu u prilogu).

Na osnovu člana 104.,116. Zakona o  visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/10) prijedloga Nastavno umjetničkog-vijeća br; 0303-134.3/12, Odluke Upravnog odbora ALU, br; 0303-146.2/12, od 29.05.2012. godine, Odluke NUV broj ;0303-292.2.2/12  od 07.11.2012.godine Akademija likovnih  umjetnosti u Sarajevu  raspisuje PONOVNI KONKURS za izbor u akademsko zvanje (konkurs ju u .pdf dokumentu u prilogu).

Konkurs je objavljen: