KONTAKTI

„Kreativne industrije“, „Drvo problema” i Kampanja „Ja sam Muzej“ – predavanja i radionice u sklopu umjetničkoistraživačkog projekta

U utorak 29.03.2022. na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu održano je predavanja za studente III, IV i V godine Nastavničkog odsjeka u sklopu umjetničkoistraživačkog projekta pod nazivom “Utjecaj unapređenja umjetničke infrastrukture i digitalizacije nastave likovnih umjetnosti na stvaralački (kreativni) proces kod studenata i njihov kapacitet za poduzetništvo i aktivno djelovanje na polju kreativnih industrija.” Ekspertica Aida Vežić održala je predavanje na temu „Kreativne industrije.“ Ovim predavanjem studenti su se upoznali sa različitim definicijama kulturnih odnosno kreativnih industrija, pod-sektorima u koje spadaju aktivnosti proizvodnje dobara i usluga čija ekonomska vrijednost proizlazi iz njihove kulturne vrijednosti. Na predavanju je istaknuta potreba za jačanjem primjene autorskih prava i osvještavanja javnosti o važnosti poštivanja autorskih prava kao osnove djelovanja velikoga broja djelatnosti u sektoru; zatim i o potrebi za statističko praćenje i izvještavanje o sektoru kako bi se mogli pratiti stanje sektora i njegov razvoj. U drugom dijelu predavanja ponuđeni su primjeri (samo)zapošljavanja i mogućnostima primjene kreativnosti za pokretanje obrta.

Nakon predavanja o „Kreativnim industrijama“ ekspertica Aida Vežić je održala radionicu na temu „Drvo problema.“ Studenti su se upoznali sa metodom analize problema, uspostavljanjem uzročno-posljedičnim vezama i razvijanjem shvatanja negativnih aspekata date situacije, u kontekstu realizacije projekta iz domena kreativnih industrija. „Drvo problema“ kao analitička metoda omogućava identificiranje odredjenih problema koji se smatraju nepoželjnim i koji se kao takvi nastoje ukloniti različitim aktivnostima odnosno usko spečifinim djelovanjem.

U srijedu, 30.03.2022. ekspertica Aida Kalender je održala online predavanje pod naslovom ‘Aktivizam u kulturi kroz primjer kampanje „Ja sam Muzej“’. NVO Akcija je u decembru 2014. godine pokrenula kampanju koja je imala za cilj da se Zemaljski muzej, koji je od 2012. godine zatvoren za publiku, ponovo otvori. Osim povratka publike u prostor Muzeja, ova kampanja imala je za cilj upoznavanje publike sa problemima sa kojima se uposlenici i uprava Zemaljskog muzeja susreću posljednje tri decenije, a koji su kulminirali izostankom urednog sistema finansiranja i nerješavanjem pravnog status Muzeja. Kampanja „Ja sam Muzej“ je omogućila povratak Zemaljskog muzeja u žižu javnosti prvashodno kroz primjenu umjetničke fotografije (Zijah Gafić) koja se kasnije razvila u sadržaj kojim se promovirao Muzej. Nakon predavanja studenti su imali priliku razgovarati o izazovima sa kojima se kulturni djelatnici i institucije kulture svakodnevno susreću kao i o mogućim oblicima individualnog djelovanja u svom budućem radu umjetnika-pedagoga.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Kanton Sarajevo.

Voditeljica projekta je prof. dr Jasmina Gavrankapetanović-Redžić a istraživačica na projektu je prof. dr Iva Simčić.

Izložba je otvorena:

Kustos izložbe:

Galerija