KONTAKTI

Međunarodni naučni simpozij – Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u četvrtak 23.10. 2014. godine, sa početkom u 10,00 sati održat će se jednodnevni međunarodni naučni simpozij pod nazivom „Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića“ kao dio međunarodnog naučno-istraživačkog i edukativnog projekta ‘Bauhaus – umrežavanje ideja i prakse’ (BauNet)  u kojem sudjeluju univerzitetske, naučne i muzejsko-galerijske institucije iz pet evropskih zemalja: Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Voditelj projekta je Muzej suvremene umjetnosti iz Zagreba, a partneri Universalmuseum Joanneum iz Graza, Muzej Škofja Loka i Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu.  Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu sudjeluje u ovom projektu ispred Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Sarajevu.

Primarni cilj simpozija je predstaviti i naučno valorizirati opus profesora Selmana Selmanagića (Srebrenica, 1905- Berlin, 1986), jedinog studenta ove slavne škole, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji je diplomirao na Odsjeku za arhitekturu Bauhausa u Dessauu 1932. godine i koji je jedino ime iz BiH koje se, u prvoj polovici 20. stoljeća izravno veže uz evropsku umjetničku avangardu. U radu simpozija učestvuju univerzitetski profesori, naučnici i muzejsko-galerijski djelatnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije i Njemačke. Integralni dio simpozija čine i radionice studenata Univerziteta u Sarajevu na temu savremene recepcije Bauhausa u dizajnu, arhitekturi i historiji umjetnosti, a čime ovaj simpozij, uz naučno-istraživački, uključuje i edukativni aspekt i potiče međunarodnu suradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture.

UČESNICI

 

Prof. dr. Aida Abadžić Hodžić, Filozofski fakultet u Sarajevu

Leonie Baumann, Kunsthochschule Berlin-Weissensee

Dr. Andrea Contursi, Koln

Prof. dr. Fehim Hadžimuhamedović, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu

Dr. Antonija Mlikota, Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru

Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu

Dr. Peter Peer, Universalmuseum Joanneum, Graz

Prof. Steffan Schuhmann, Kunsthochschule Berlin-Wei.ensee

Barbara Sterle Vurnik, Muzej Škofja Loka

Prof. dr. Karin Šerman, Arhitektonski fakultet u Zagrebu

Jadranka Vinterhalter, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu

 

PROGRAM

9.30-10.00

Prijem i registracija učesnika

 

10.00-10.30

Pozdravna riječ i otvaranje Simpozija

Prof. Amela Hadžimejlić Kečo, dekanesa Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

Salmir Kaplan, ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine

Eva Brunović, načelnica Službe za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske

Nada Zoran, Ministarstvo za kulturu, RS, Ljubljana

Prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

 

10.30 – 13.00 PRVI TEMATSKI BLOK

Selman Selmanagić i tradicija Bauhausa u kontekstu DDR-a – Izazovi i modaliteti recepcije / Bauhaus u osvit stogodišnjice (1919-2019): Između utopije i novih vizija?

(Moderator: prof. dr. Fehim Hadžimuhamedović, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu)

 

10.30-11.00

Dr. Andrea Contursi, dipl. ing., Köln

Gradska gustoća kao garant jednakosti: Selmanagić, Hilberseimer i Bauhausova škola urbanog dizajna

 

11.00-11.30

Prof. dr. Aida Abadžić Hodžić, Filozofski fakultet u Sarajevu

Recepcija Bauhausa u DDR-u: Od „debate protiv formalizma“ do obrata ka funkcionalnom dizajnu: Uloga i značaj Selmana Selmanagića

 

11.30-12.00

Leonie Baumann, Kunsthochschule Weißensee, Berlin

Restauracija aule KHS Weißensee Selmana Selmanagića (1956-2012)

 

12.00-12.30

Prof. Steffen Schuhmann, Kunsthochschule Weißensee, Berlin

O mom stolu, mojoj stolici i kući u kojoj živim – kako sam upoznao Selmanagića

 

12.30-13.00

Barbara Sterle Vurnik, Muzej Škofja Loka

Baština Bauhausa i Avgusta Černigoja i njeno naslijeđe u suvremenim praksama

 

13.00-14.00

Ručak, kafe-pauza

 

14.00-15.00 PREZENTACIJA BAUNET STUDENTSKIH RADIONICA – GALERIJA ALU SARAJEVO, STUDENTSKE KLASE

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafički dizajn

Razgovor sa Selmanom Selmanagićem

Voditelji radionice: prof. Amra Zulfikarpašić, van. prof. Bojan Hadžihalilović, van. prof. Dalida Karić-Hadžiahmetović

 

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za produkt dizajn

Naslijeđe Bauhausa danas – eksperimenti iz radionice

Voditelji radionice: van. prof. Salih Teskeredžić, doc. Jasna Mujkić

 

Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Katedra za teoriju i historiju arhitekture

Bauhaus paradoks: Racionalna utopija – Otvoreni javni prostor ispred Pozorišta mladih u Sarajevu

Voditelji radionice: Doc. dr. Aida Idrizbegović-Zgonić, DI Azra Suljkić, MSc.

 

Filozofski fakultet u Sarajevu, Katedra za historiju umjetnosti

“Arhitektura izvan četiri zida”: Selmanagić i Bauhaus danas

Voditelj radionice: prof. dr. Aida Abadžić Hodžić

 

15.00-19.00    DRUGI TEMATSKI BLOK

Studenti iz Kraljevine Jugoslavije na Bauhausu i izvori za proučavanje njihovih opusa / Bauhaus u modernoj i savremenoj arhitekturi i obrazovnim modelima BiH i Evrope

(Moderator: prof. dr. Aida Abadžić Hodžić, Filozofski fakultet u Sarajevu)

 

15.00-15.30

Jadranka Vinterhalter, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu

Arhivi kao čuvari memorije i referentni izvori u istraživanju Bauhausa i njegovih utjecaja

 

15.30-16.00

Dr. Antonija Mlikota, Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru

“O traženju opipljivih značenja kroz materiju“: Priča o Otti Berger

 

16.00-16.30

Prof. dr. Karin Šerman, doc. dr. Nataša Jakšić, mr. Dubravko Bačić, Arhitektonski fakultet u Zagrebu

Bauhausovska misao u poslijeratnom opusu Gustava Bohutinskog

 

16.30-17.00

Kafe-pauza

 

17.00-17.30

Prof. dr. Fehim Hadžimuhamedović, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu

Standardizacija, izotropni prostor i ugaoni prozor: Bauhausovsko naslijeđe u Bosni i Hercegovini u arhitekturi prije i poslije II svjetskog rata

 

17.30-18.00

Dr. Peter Peer, Universalmuseum Joanneum, Graz

“Sva arhitektura prostorna je umjetnost”: Skica arhitektonskog djela Huberta Hoffmanna

 

18.00-18.30

Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu

Bauhaus kao obrazovni model: Primjeri nastavnih programa poslije 1945.

 

18.30-19.00

Diskusija, zaključenje Simpozija

 

Simpozij je realiziran uz  partnersku podršku :

EU Kultura

Goethe-Institut Bosne i Hercegovine

Regionalni Austrijski ured za naučnu i kulturnu suradnju Sarajevo

Bošnjački Institut-Fondacija Adila Zulfikarpašića

Finansijsku podršku pružili su:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

BH Pošta

Zvanična web-prezentacija projekta:

www.baunet-info.com

PR kontakt :

Jasmina Gavrankapetanović Redžić, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo

Tel: + 387 33 210 369   E-mail:  j.gavrankapetanovic@alu.unsa.ba