KONTAKTI

Međunarodni projekat ReCulture – Konkurs za mlade dizajnere

Mladi dizajneri regiona rebrendiraju institucije kulture
Međunarodni projekat ReCulture poziva mlade dizajnere Zapadnog Balkana na konkurs za odabir osam dizajnera koji će rebrendirati četiri institucije kulture iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Konkurs je otvoren do 31. maja, a mogu se prijaviti mladi talenti aktivni na polju grafičkog dizajna, ilustracije, arhitekture i srodnih disciplina.
Institucije kulture igraju važnu ulogu u razvoju društva, očuvanju i prezentaciji kulturnog nasleđa i podsticanju razvoja savremene umetničke scene. Kako se potrebe publike i načini komunikacije menjaju, neophodno je da i kulturne institucije pronađu načine da postanu ili ostanu relevantne savremenoj publici.
Osim što projekat ReCulture unapređuje institucije kulture, doprineće i razvoju dizajn scene regiona, birajući mlade dizajnere Zapadnog Balkana da upravo oni, uz mentorstvo domaćih i evropskih profesionalaca u dizajnu, rade na novim rešenjima vizuelnog komuniciranja institucija.

ReCulture: Rebrendiranje institucija kulture Zapadnog Balkana
Ideja ReCulture projekta, koji finansira Evropska Unija kroz program Kreativna Evropa, jeste upravo podsticanje modernizacije kulturnih institucija Zapadnog Balkana kroz redizajn njihovih vizuelnih identiteta i unapređenje načina na koje komuniciraju sa publikom. Četiri institucije kulture koje su odabrane da budu “studije slučaja” i koje će tokom trajanja projekta biti u potpunosti rebrendirane su: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog iz Novog Sada, Kulturni centar Trebinje, Muzej savremene umetnosti Republike Srpske iz Banjaluke i galerija Umetničke kolonije iz Danilovgrada (CG).
Pored repozicioniranja institucija kulture kroz dizajn, ovaj projekat takođe doprinosi razvoju  dizajn scene u regionu. Naime, timovi mladih dizajnera Zapadnog Balkana sinergijski će, uz pomoć mentora koje čine profesionalni dizajneri Zapadnog Balkana i zemalja EU, rebrendirati   odabrane kulturne institucije i tako doprineti povećanju njihove vidljivosti i atraktivnosti, a posredno i uticaja na lokalnu zajednicu.
Mane Radmanović, grafički dizajner i umetnički direktor projekta ReCulture istakao je da je učestvovanje u projektu ReCulture sjajna prilika za mlade dizajnere i dodao “Mladi dizajneri će raditi na značajnim i velikim dizajn projektima, a ceo proces će biti prožet njihovom međusobnom saradnjom, konsultacijama, razmenama ideja i mišljenja. Posebno je važna bliska saradnja sa mentorima koji će biti tu da premoste prepreke koji mladi dizajneri mogu da imaju zbog nedostatka iskustva, a takođe i da u kreativnom smislu izvuku najbolje iz njih.”
Kroz brojne zajedničke aktivnosti u zemlji i inostranstvu, poput poseta muzejima koji su primeri dobre prakse, radionica, predavanja, diskusija i izložbi, projekat će promovisati saradnju između dizajnera i zaposlenih u institucijama kulture i izgraditi temelje za zajedničke projekte u budućnosti.

Projekat realizuju organizacije iz Srbije (Fakultret dramskih umetnosti iz Beograda i PDP konferencija/udruženje Ink fest iz Novog Sada), Bosne i Hercegovine (Kulturni centar Trebinje – lider projekta i Muzej savremene umetnosti Republike Srpske iz Banjaluke), Crne Gore (Umetnička kolonija Danilovgrad), Austrije (iCP Institut za kulture politike iz Beča) i Francuske (muzej MUCEM iz Marseja).
Više o projektu i pozivu za dizajnere koji je otvoren do 31.05.2021. saznajte na sajtu Reculture (recultureproject.eu) i društvenim mrežama Instagram Facebook.

Dokument je objavljen: