KONTAKTI

Međunarodni simpozij “Avgust Černigoj i naslijeđe eksperimentalnih praksi” 24.IV.2014, Škofja Loka, Slovenija.

Međunarodni istraživački i izložbeni projekat Bauhaus – umrežavanje ideja i prakse (BauNet) , (01.09.2013.-30.09.2015.)  je projekat suradnje više muzejsko-galerijskih i sveučilišnih institucija iz nekoliko europskih zemalja: Austrije, Hrvatske, Njemačke i Bosne i Hercegovine. U suradnji sa Muzejom suvremene umjetnosti iz Zagreba, kao inicijatorom i voditeljem projekta, i partnerskim institucijama iz Njemačke (Bauhaus Stiftung Dessau), Austrije (Universalmuseum Joanneum, Graz) i Slovenije (Muzej Škofja Loka, Škofja Loka), Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu (ALU) uključila se, kao ko-organizator, u pripremu i realizaciju navedenog projekta u okviru natječaja EU Program Kultura 2007-2013.

Projekat  Bauhaus – umrežavanje ideja i prakse (BauNet) odvija se  kroz nekoliko komplementarnih segmenata:  međunarodni skupovi, izložbe, publikacije, radionice, prezentacija digitalizirane građe na internetu.

U sklopu projekta BauNet, dana 24.IV.2014. sa početkom u 10h00 u Muzeju Škofja Loka (Slovenija), bit će otvoren simpozijum “Avgust Černigoj i naslijeđe eskperimentalnih praksi”.

Rezultate dosadašnjih istraživanja će predstaviti: dr.Aida Abadžić-Hodžić, dr. Peter Krečić, dr.Lovorka Magaš-Bilandžić, dr.Irene Mislej, Tatjana Rojc, Barbara Sterle-Vurnik, dr.Janez Vrečko, Nada Zoran, Dragan Živadinov.

Više informacija o projektu, partnerima i istraživačima možete pronaći na www.baunet-info.com