KONTAKTI

Mogućnost odlaska studenata/tica UNSA u Zaostrog – UPS!

Detaljnije o projektu Ureda za podršku studentima “UPS!” možete pogledati ovdje: