KONTAKTI

Obavještavaju se kandidati koji su zadovoljili kriterije na raspisani Javni oglas za radno mjesto šefa službe za opće i tehničke poslove na Univerzitetu u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti (oglašenog 5.12.2022. godine), da će se pismeni i usmeni ispit održati u utorak 27.12.2022. godine, sa početkom u 9 sati u zgradi Akademije likovnih umjetnosti, na adresi Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.