KONTAKTI

Obavještenje o odbranama završnih radova – II ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

ZAVRŠNI RAD – MASTER
II CIKLUS

Aćimović Anđela

Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija
Tema rada: Konzervacija i restauracija dokumenta Zbirke „Poljičke isprave“
Odbrana će se održati  u četvrtak,  29.09.2022. godine sa početkom u 12 sati u prostoru Velike sale Akademije likovnih umjetnosti

 

Šećeragić Nedim

Produkt dizajn
Tema rada: Oblikovanje antropomorfnog autonomnog oružja za kompjutersku igru
Odbrana će se održati  u četvrtak,  29.09.2022. godine sa početkom u 15 sati u prostoru Kupole Akademije likovnih umjetnosti

 

Husejinović Nađa

Grafika
Tema rada: Nesvjesno stanje nutrine
Odbrana će se održati  u petak, 30.09.2022. godine sa početkom u 12 sati u prostoru Velike sale Akademije likovnih umjetnosti

 

Adžem Haris
Fotografija

Tema rada: Vizualna retorika bijele
Odbrana će se održati  u petak, 30.09.2022. godine sa početkom u 15 sati u prostoru Galerije Akademije likovnih umjetnosti