KONTAKTI

Obavještenje o odbranama završnih radova kandidatkinja: Džambegović Mediha, Filipović Iva

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJAž

O B A V J E Š T E N J E

      Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,
Obala Maka Dizdara br. 3
branit će završni rad

Džambegović Mediha

Tema rada: Istraživanje potencijala bioplastike u svrhu unikatnog oblikovanja kroz prizmu promjene
Odbrana će se održati  u petak,  16.09.2022. godine sa početkom u 15 sati (Kupola ALU).

 

Filipović Iva

Tema rada:Dizajn kolekcije torbi inspiriran povijesnim stilovima: renesansa, rokoko i moda turnira
Odbrana će se održati  u ponedjeljak, 19.09.2022. godine sa početkom u 11 sati (Kupola ALU).