KONTAKTI

Obavještenje o odbrani magistarskog rada Kovačević Tatjane

POSTDIPLOMSKI STUDIJ
Odsjek Produkt dizajn

 

 

                                                                                                                       O B A V J E Š T E N J E

 

Kovačević Tatjana, studentica postdiplomskog studija Univerziteta u Sarajevu – Akademije likovnih umjetnosti, branit će magistarski rad pod naslovom

UNUTRAŠNJE I VANJSKO – Marketing rukotvorina kao platforma za oživljavanje grnčarenja kao starog zanata kroz izradu i modernu interpretaciju upotrebnih predmeta od keramike

Odbrana magistarskog rada će se održati u petak, 12. 7. 2024. godine, na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, sa početkom u 12:00 sati.

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

Služba za nastavu i studentska pitanja