KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada – Gorančić Nejra

UNIVERZITET U SARAJEVU – AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI ZAVRŠNOG RADA – MASTER

Gorančić Nejra
Produkt dizajn

Tema rada: Prirodni učinak na dizajn upotrebnih predmeta, performance i primjena furnira

Odbrana će se održati  u četvrtak,  09.11.2023. godine sa početkom u 13 sati u u prostoru Kupole Akademije likovnih umjetnosti

Odbrana Završnog rada je javna