KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II ciklusa studija – Ćurovac Dalila i Leka Belma

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E 

ZAVRŠNI RAD – MASTER
II CIKLUS

Ćurovac Dalila
Produkt dizajn

Tema rada: Dizajn s ciljem isticanja kvalitativnih i estetskih vrijednosti otpadnog papira
Odbrana će se održati  u utorak,  26.12.2023. godine sa početkom u 11 sati u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti

 

Leka Belma
Fotografija

Tema rada: Zapisi iz djetinjstva
Odbrana će se održati  u četvrtak,  28.12.2023. godine sa početkom u 14 sati u  Galeriji Akademije likovnih umjetnosti