KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II ciklusa studija – Hodžić Lejla i Osenk – Saller Matei

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

O B A V J E Š T E N J E

ZAVRŠNI RAD – MASTER
II CIKLUS

Hodžić Lejla
Produkt dizajn
Tema rada: Dijalog kostimografa s redateljem – kreativni proces kreiranja pozorišne kostimografije

Odbrana će se održati  u ponedjeljak,  25.09.2023. godine sa početkom u 12 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo

 

Osenk – Saller Matei
Grafika
Tema rada: Tijelo za Dan Otkrivenja – vrijednost ličnog narativa

Odbrana će se održati  u četvrtak,  28.09.2023. godine sa početkom u 11 sati u prostoru Galerije Akademije likovnih umjetnosti