KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II ciklusa studija kandidata Ismara Žalice

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

ZAVRŠNI RAD – MASTER
II CIKLUS

Žalica Ismar

Tema rada: Fotografski filmski plakat

Odbrana će se održati  u petak,  23.09.2022. godine sa početkom u 11 sati u prostoru Galerije Akademije likovnih umjetnosti