KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II ciklusa studija – Leka Belma

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E 

ZAVRŠNI RAD – MASTER
II CIKLUS

Leka Belma
Fotografija

Tema rada: Zapisi iz djetinjstva
Odbrana će se održati  u četvrtak,  04.01.2024. godine sa početkom u 14 sati u  Galeriji Akademije likovnih umjetnosti