KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II ciklusa studija – Sadiković Ilda i Ćosić Elvira

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA


O B A V J E Š T E N J E


ZAVRŠNI RAD – MASTER
II CIKLUS

 

Sadiković Ilda
Odsjek Kiparstvo
Tema rada: Simbiotička povezanost arhitekture i skulpture kao cjeline

Odbrana će se održati  u ponedjeljak,  19.02.2024. godine sa početkom u 11 sati na Akademiji likovnih umjetnosti

 

Ćosić Elvira
Odsjek Produkt dizajn
Tema rada: Ćilim kao suvremeni bosanskohercegovački industrijski prizvod

Odbrana će se održati  u ponedjeljak,  19.02.2024. godine sa početkom u 12 sati na Akademiji likovnih umjetnosti