KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II ciklusa studija – Smajkan Elmina i Mujkanović Mehdi

UNIVERZITET U SARAJEVU – AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E 

ZAVRŠNI RAD – MASTER
II CIKLUS

 

Smajkan Elmina

Nastavnički odsjek

Tema rada: Feministička vizuelna basna

Odbrana će se održati  u četvrtak,  25.01.2024. godine sa početkom u 11 sati u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti

 

Mujkanović Mehdi

Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija

Tema rada: Metodologija rada konzervatorsko – restauratorskog zahvata na arheološkom materijalu sa područja Općine Visoko (BiH)

Odbrana će se održati  u ponedjeljak,  29.01.2024. godine sa početkom u 10:30 sati u prostoru Velike sale Akademije likovnih umjetnosti