KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II cilusa studija kandidatkinje Ajle Fazlić

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
Prirodno-matematički fakultet
Interdisciplinarni studij
Konzervacija i restauracija

O B A V J E Š T E N J E

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,
Obala Maka Dizdara br. 3

branit će završni rad drugog ciklusa studija

 

1.    Ajla Fazlić

Tema rada: Konzervacija i restauracija brončane biste Mice Todorović

Odbrana će se održati  u utorak  04.01.2022. godine sa početkom u 12 sati u  prostoru Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3. uz poštivanje epidemioloških mjera.

Studentska služba ALU

Sarajevo, 30.12.2021.