KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II cilusa studija kandidatkinje Lamie Nuhbegović

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

            Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,
Obala Maka Dizdara br. 3

branit će završni rad

Lamia Nuhbegović

Tema rada: Kreiranje brand identiteta Sarajevo-grad muzej i aplikacija u digitalnom prostoru

Odbrana će se održati u srijedu 05.01.2022. godine sa početkom u 11 sati u prostoru Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3. u prisustvu tri člana komisije i kandidata, uz poštivanje epidemioloških mjera.

 

Studentska služba ALU

 

Sarajevo,28.12.2021. godine