KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada kandidata Mulabegović Esada- II ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti

O B A V J E Š T E N J E

            Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara br. 3
branit će završni rad drugog ciklusa studija

Kandidat: Mulabegović Esad 

Tema rada: Vizuelni identitet ženskog fudbalskog kluba SFK 2000 SARAJEVO

Odbrana će se održati u petak, 04.02.2022. godine sa početkom u 11 sati u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3 uz poštivanje epidemioloških mjera.

Sarajevo, 25.01.2022.