KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada kandidatkinje Alijagić Ajle – II ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
Prirodno-matematički fakultet
Interdisciplinarni studij

Konzervacija i restauracija

O B A V J E Š T E N J E

            Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara br. 3
branit će završni rad drugog ciklusa studija

Kandidatkinja: Ajla Alijagić

Tema rada: Konzervacija i restauracija prenosive slike iz fundusa Historijskog muzeja BiH

Odbrana će se održati u ponedjeljak, 31.01.2022. godine sa početkom u 13 sati u prostoru Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3 uz poštivanje epidemioloških mjera.

Sarajevo, 25.01.2022.