KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada kandidatkinje Bajrić Amile

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

Kandidatkinja Bajrić Amila branit će Završni rad drugog ciklusa studija na temuBoja, svjetlost i materija kao inherentan recept nestvarne stvarnosti.

Odbrana će se održati  u petak, 14.10.2022. godine sa početkom u 10 sati u Galeriji „Preporod“, Maršala Tita 54, Sarajevo.