KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada II ciklusa studija Kruta Zorana

II CIKLUS
Odsjek Slikarstvo

 

 

                                                                                                        O B A V J E Š T E N J E

 

Kruta Zoran, student II ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Akademije likovnih umjetnosti, branit će završni rad II ciklusa pod naslovom

Spiritualne forme linije i pikturalne svijesti vizuelnih doživljaja crteža i slike

Odbrana završnog rada će se održati u petak, 12. 7. 2024. godine, na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, sa početkom u 12:00 sati.

Odbrana završnog rada je javna.

 

 

Služba za nastavu i studentska pitanja