KONTAKTI

Obavještenje o poništenju Javnog konkursa / natječaja

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Broj: 03-314.1/22
Datum: 07.06.2022. godine

Obavještenje
o poništenju Javnog konkursa / natječaja

za izbor u akademsko zvanje Asistent za oblast Fotografija ( 1 izvršilac) raspisanog na temelju Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-249.2.2/22 od 13.05.2022.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7-50/22 od 25.05.2022.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, objavljenog dana 07.06.2022.godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“i na web stranicama Akademije likovnih umjetnosti i Univerziteta u Sarajevu.

Javni oglas će biti ponovo oglašen po pribavljenju saglasnosti za zaposlenje od strane Vlade Kantona Sarajevo.

DEKAN
Prof.dr. Dubravka Pozderac-Lejlić, s.r.