KONTAKTI

Obavještenje za kandidate koji polažu prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU I AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI

Kandidati koji su aplicirali na Arhitektonski fakultet kao jedan od izbora, pored Akademije likovnih umjetnosti, nakon polaganja pismenog dijela prijemnog ispita (u ponedjeljak, 03.07.2023. od 08:00 do 11 sati), obavezni su isti dan pristupiti polaganju ispita iz oblasti Crtanje sa početkom u 12 sati, kako bi imali mogućnost prisustva prijemnom ispitu i na Arhitektonskom fakultetu u narednim danima.

 

Molimo da se svi kandidati koji polažu prijemni ispit na ova dva fakulteta, u ponedjeljak 03.07.2023. godine prije početka polaganja pismenog ispita jave u Studentsku službu Akademije likovnih umjetnosti.

 

Služba za nastavu i studentska pitanja