KONTAKTI

Obavještenje za studente koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje

Poštovani,

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je dostavilo obavještenje broj: 27/03-34-1679/22 od 20.01.2022. godine a vezano za studente koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

U priloženom uputstvu se navodi da redovni studenti koji za vrijeme studiranja na višim i visokoškolskim ustanovama koji su državljani Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: student) s prebivalištem na teritoriji Kantona Sarajevo, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi porodice osiguranika, najduže do navršene 26. godine života, imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS uz dostavu dokumentacije navedene u aktima koji su u prilogu.