KONTAKTI

Odluke Senata o izmjenama akademskog kalendara, rokova za odbranu završnih radova i upisa

U prilogu se nalaze Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 29. vanrednoj sjednici održanoj 01.10.2021. godine koje se odnose na izmjene akademskog kalendara, rokova za odbranu završnih radova i upisa na I ciklus studija.