KONTAKTI

OGLAS za prijem u radni odnos – Stručni saradnik za računovodstvo i finansije

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (2) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 19/21 i 10/22), čl. 12. stav (3) i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine), Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (broj:02-04-16944-24/22 od 21.04.2022.godine)i Odluke o potrebi zapošljavanja i prijema radnika u radni odnos broj: 03-324/22 od 21.06.2022. godine Univerzitet u Sarajevu- Akademija likovnih umjetnosti , raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos,

Naziv radnog mjesta:

1.       Stručni saradnik za računovodstvo i finansije, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Detaljnije možete pogledati ovdje: