KONTAKTI

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar studijske 2023/2024. godine

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar studijske 2022/2023. godine za prvi i drugi ciklus studija vršit će se u periodu od 06.02.2024. do 23.02.2024. godine

OVJERA SEMESTRA JE OBAVEZNA ZA SVE STUDENTE OSIM ZA APSOLVENTE (oni koji su prvi put upisali apsolventski staž)

 

Dokumenti potrebni za ovjeru zimskog i upis ljetnog semestra:

  • dva semestralna lista   (kupuje se u Studentskoj službi, 1,00 KM)

POPUNJAVANJE SEMESTRALNIH LISTOVA: Na prvom semestralnom listu se vrši ovjera zimskog semestra gdje popunjavate prednju stranu sa vašim ličnim podacima, a na poleđini tog lista pišete sve predmete koji pripadaju zimskom semestru tj. predmete koje ste odslušali. A na drugi semestralni list pišete ljetni semestar gdje popunjavate samo prednju stranicu sa vašim ličnim podacima.

  • index sa potpisima nastavnika za predmeta koje ste slušali u zimskom semestru

 

Studenti u statusu redovni-samofinansirajući koji školarinu plaćaju u rate obavezni su uplatiti preostali iznos školarine prilikom ovjere semestra.
Redovni- samofinansirajući studenti koji obnavljaju godinu dužni su uplatiti preostali dug za nepoložene ispite do 26.02.2024. godine.

UPUTE ZA UPLATU u dokumentima u prilogu

 

Student koji nije izvršio sve obaveze iz zimskog semestra (nema sve potpise) nastavlja studij upisom u ljetni semestar samo iz onih predmeta iz kojih je dobio potpis, a sljedeću akademsku godinu dužan je obnoviti.

 

 NASTAVA U LJETNOM SEMESTRU POČINJE 26.02.2024. GODINE PREMA RASPOREDU KOJI ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJEN.