KONTAKTI

Ponovni konkurs za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u školskoj 2011/2012.

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO

 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
U SARAJEVU
Obala Maka Dizdara broj 3

raspisuje ponovni
K O N K U R S
za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija
u školskoj 2011/2012 godini na:

1. Odsjek grafika…………………2 studenta

Prijemni ispit se polaže od 12.09. – 16.09. 2011.g u 9 sati
Prijave se primaju od 05.09. – 09.09. 2011. g. na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara br. 3.
Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 210-369.

 

D e k a n
prof. Amela Hadžimejlić – Kečo

 

Konkurs je objavljen: