KONTAKTI

Ponovni konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija za studijsku 2019/2020. godinu

Prijem dokumenata od 08.10. do 10.10.2019. godine od 10 –  12 sati u studentskoj službi Akademije.

Spisak dokumenata potrebnih za konkurs i detaljnije informacije u dokumentu u prilogu.

Prijemni ispit obavlja komisija koju imenuje  Vijeće Akademije, a sastoji se od ocjene priloženih radova,  vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i razgovora sa kandidatom- (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada).

Razgovor sa kandidatima će se obaviti u četvrtak  10. 10. 2019. godine u 13 sati u prostorijama Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Rezultatiprijemnog ispita će biti objavljeni  na  oglasnoj ploči Akademije dana 10.10. 2019. godine.

Konkurs je objavljen: