KONTAKTI

Ponovni konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u školskoj 2014/2015. godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje ponovni konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u školskoj 2014/2015. godini (dokumet u prilogu).

 

Konkurs je objavljen: