KONTAKTI

Ponovni konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u školskoj 2018/2019. godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje ponovni konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u školskoj 2018/2019. godini (dokument u prilogu).

Konkurs je objavljen: