KONTAKTI

Ponovni konkurs za upis studenta u prvu godinu I ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti školska 2015/2016.godina

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, objavljuje Ponovni konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u škloskoj 2015/2016.godini (dokument u prilogu)

Konkurs je objavljen: