KONTAKTI

Posjeta studenata izložbi grafičkog dizajnera
Čedomira Kostovića

U srijedu, 12. Oktobra u 15:00h, će studenti odsjeka Produkt dizajn i Grafičkog dizajn koji pohađaju predmete Fotografija I i Osnovi fotografije I, u pratnji redovnog profesora Ivana Hrkaša i višeg asistenta Ismara Žalice posjetiti izložbu Čedomira Kostovića u Nacionalnoj Galeriji BiH. Studenti će, pored pregleda izložbe, imati priliku slušati Čedomira Kostovića te otvoriti dijalog sa njim o njegovom opusu, stvaralaštvu i kreativnom procesu.

Čedomir Kostović rođen je 1952. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je i magistrirao na sarajevskoj Akademiji likovnih umjetnosti, gdje je predavao grafički dizajn do 1991. godine. Pozvan kao rezidentni umjetnik, proveo je jednu godinu na Old Dominion Univerzitetu u Norfolku, Virginia. Od 1992-2019 predaje časove grafičkog dizajna i ilustracije na Odsjeku za umjetnost i dizajn na Državnom univerzitetu Missouri, gdje je sada profesor emeritus.

Uz nastavu, Čedomirova profesionalna djelatnost uključuje kreativni grafički dizajn u komercijalnom, kulturnom i društvenom kontekstu; organiziranje međunarodnih izložbi plakata i projekata; objavljivanje kritičkih eseja i članaka o grafičkom dizajnu i prezentovanje predavanja i radionica u raznim institucijama.

Aktivan je na međunarodnoj plakatskoj sceni od 1980. godine, a izlagao je na većini velikih plakatnih događaja u Poljskoj, Francuskoj, Belgiji, Finskoj, Rusiji, Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Izraelu, Meksiku, Japanu, Njemačkoj, Austriji, Švajcarska, Danska, Holandija, Kina, Iran, Tajvan, Turska, Južna Afrika, Novi Zeland, Brazil, Argentina, Bolivija, Velika Britanija i SAD.

Njegov rad je nagrađen sa preko stotinu domaćih i međunarodnih nagrada i predstavljen u brojnim knjigama, katalozima i periodici, koji se bave savremenim grafičkim dizajnom. Čedomirovi plakati uvršteni su u prestižne kolekcije plakata širom svijeta.