KONTAKTI

Posjeta studenata Odsjeka slikarstvo umjetničkoj galeriji “The Hub” u Mostaru

U subotu, 28. Oktobra 2023. godine, studenti odsjeka Slikarstvo u klasi doc. mr. N. Salihović posjetili su umjetničku galeriju “The Hub” u Mostaru.

Umjetnička djela izložena u The Hub of Fine Arts predstavljaju pažljivo odabrani dio značajne i bogate umjetničke zbirke koja pripada MTA fondaciji. Kolekcija obuhvaća talijanske futuriste, francuske postimpresioniste, revolucionarne foviste, španjolske kubiste, njemačke ekspresioniste i američke apstraktne umjetnike koji prikazuju bogatstvo i kreativne izazove prve polovine 20. stoljeća. Više od 100 eksponata pruža izvrsno razumijevanje stalnih i revolucionarnih aspekata ovih umjetničkih djela, otkrivajući jedinstvenost tog vremena.

Studenti su imali priliku slušati stručnog vodiča koji je objasnio podrijetlo ove zbirke slika, pružajući dublje razumijevanje izloženih umjetničkih djela i obogaćujući njihovo znanje i aprecijaciju umjetnosti.

Nakon toga, studenti su imali priliku replicirati slike poznatih umjetnika, što je predstavljalo izazov i priliku za kreativni izraz. Cijela aktivnost potaknula je studente da razmišljaju o tehnikama, detaljima, kompozicijama i načinima izražavanja. Posjeta je bila iznimno inspirativna i edukativna. Ovo iskustvo svakako je doprinijelo obrazovanju i umjetničkom razvoju studenata.

    Galerija