KONTAKTI

Poslovnik o radu komisije za izbor na radno mjesto Stručni saradnik za računovodstvo i finansije

Na osnovu čl. 8. st. (8) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/21) i Odluke dekana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu o obrazovanju Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto Stručni saradnik za računovodstvo i finansije (broj  324.22 od dana  22.06.2022 godine), Komisija za provođenje procedure javnog oglasa dana 29.06.2022.godine, donosi

POSLOVNIK O RADU
Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno
radno mjesto Stručni saradnik za računovodstvo i finansije

Detaljnije možete pogledati ovdje: