KONTAKTI

Potpisan memorandum o saradnji ALU UNSA i JU “Gradski muzeji “Sarajevo

Akademija likovnih umjetnosti UNSA i JU ” Gradski Muzeji” Sarajevo koju zastupa  direktorica doc.dr. Senka Ibrišimbegović su na osnovu  zajedničkih interesa koji proizilaze iz srodne djelatnosti zaključili memorandum  o međusobnoj saradnji. Sporazumne strane su odlučile  doprinijeti  boljoj  saradnji  i stvoriti poveznicu na temelju zajedničkih aktivnosti. Potpisnice Memoranduma o saradnji su se zajednički saglasile da će raditi na međusobnoj razmjeni iskustava, unaprijeđenju nastavnog procesa na Akademiji i unaprijeđenju aktivnosti Muzeja.

    Galerija