KONTAKTI

Poziv za dostavu Prijedloga planiranih projekata saradnje u oblasti kulture i umjetnosti za 2023. – Općina Novi Grad Sarajevo

S ciljem približavnja kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja građanima, Općina Novi Grad Sarajevo će i tokom 2023. godine nastaviti sa realizacijom programa iz oblasti umjetnosti i kulture u saradnji sa institucijama, udruženjima, samostalnim umjenticima, organizatorima /autorima kulturno-umjentičkog događaja.

Kako bi se Programski sadržaji u oblasti kulture i umjetnosti  mogli planirati i realizirati u prostorima Općine Novi Grad Sarajevo ( galerija Općine, Centar za kulturu i edukaciju “Safet Zajko”, Dom oslobodilaca na brdu Žuč)  pozivamo Vas da dostavite Prijedloge planiranih projekata saradnje u oblasti kulture i umjetnosti za 2023. godinu do 20. januara 2023.  ( izložbe, radionice/edukacije).

Općina Novi Grad Sarajevo
Služba za obrazovanje, kulturu i sprot
Stručni savjetnik za kulturu, društveni razvoj i mlade
Naliha Šabanović
Tel:033-291-325
Bulevar Meše Selimovića 97