KONTAKTI

Poziv za učešće na Humanity in Action PDVIAGMM programu

PDVIAGMM je desetomjesečni program namijenjen studentima dodiplomskog studija iz cijele BiH, koji ima za cilj da prenese znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, da stimuliše kritičko razmišljanje o osjetljivim temama, te da potakne razvoj komunikacijskih i istraživačkih vještina kod učesnika.Program se sastoji od sljedećih komponenti:• Devetodnevni edukacijski program (10. – 18. decembar 2022. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu. Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.• Individualno istraživanje (decembar 2022. – mart 2023. godine) će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.• Trodnevni projekt menadžment trening (april 2023. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. U sklopu treninga učesnici će također biti podijeljeni u 4 grupe i raditi zajedno na razvoju projektnih ideja koje će pokušati adresirati neka od pitanja identificiranih tokom faze istraživanja. Svaka grupa će na kraju ovog seminara imati osmišljen mini projekat i dobiti sredstva za njegovu implementaciju.• Implementacija grupnih projekata (april – juni 2023. godine)Učesnici će imati tri mjeseca da realizuju svoje mini projekte i na taj način primjene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.• Promocija rezultata grupnih projekata u medijima i impact na lokalne zajednice u kojima su implementirani (juli-august 2023. godine)• Završna ceremonija (septembar 2023. godine) predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.Sve troškove učešća za 15 studenata_tica snosi organizator. Po završetku projekta, učesnicima će biti dodijeljeni certifikati.