KONTAKTI

Poziv za učešće studenata u nagradnom konkursu tužilaštva MKSJ-a

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u saradnji s Outreach programom MKSJ-a sa zadovoljstvom objavljuje konkurs za likovne radove studenata univerziteta s područja bivše Jugoslavije. Tužilaštvo poziva studente da dostave svoje likovne interpretacije i zamisli na temu pravde i pozivanja na odgovornost u kontekstu seksualnog nasilja počinjenog u ratu. Odabrani radovi naći će se u predstojećoj publikaciji i/ili će biti izloženi na promociji knjige u kojoj će biti predstavljena iskustva Tužilaštva u krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja počinjene tokom sukoba na podru čju bivše Jugoslavije. Konkretno, u ovoj knjizi će biti predstavljen osvrt na dostignuća i izazove s kojima se Tužilaštvo suočava, te na ono što je naučeno tokom istraga i krivičnog gonjenja za zločine seksualnog nasilja pred MKSJ-om.

UN ICTY Outreach Sarajevo
Tel: 033 568 549
Fax: 033 568 547
email: sarajevo-outreach@un.org

Konkurs je objavljen: