KONTAKTI

Predavanja „Ekonomski potencijal kulturno-historijskog naslijeđa“ i „Uvod u kulturne politike BiH“

Predavanja „Ekonomski potencijal kulturno-historijskog naslijeđa“ 18.01.2022. (A. Vežić) i „Uvod u kulturne politike BiH“ 19.01.2022. (A. Kalender)

Na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu su u sklopu umjetničko-istraživačkog projekta pod nazivom “Utjecaj unapređenja umjetničke infrastrukture i digitalizacije nastave likovnih umjetnosti na stvaralački (kreativni) proces kod studenata i njihov kapacitet za poduzetništvo i aktivno djelovanje na polju kreativnih industrija” održana dva predavanja za studente III, IV i V godine Nastavničkog odsjeka. Studenti su imali priliku upoznati se sa osnovnim pitanjima ekonomske i kulturne vrijednosti koje proizilaze iz materijalne i nematerijalne baštine. Kroz primjere projekata koji su implementirani u Bosni i Hercegovini („Connecting Stolac“ i „Made of BiH“ – Cultural Heritage Without Borders) i na području Kantona Sarajevo („Na raskršću svijeta“ – Fondacija Mozaik, Grad Sarajevo uz finansiranje Europske unije) Aida Vežić je sa studentima podijelila svoje iskustvo rada na implementaciji ovih projekata. Predavanje „Uvod u kulturne politike BiH“ Aide Kalender predstavljalo je ne samo uvod u osnovne definicije i modele kulturnih politika već i presjek postojećeg stanja upravljanja kulturom u Bosni i Hercegovini.  Kroz osvrte na kulturnu politiku SFRJ zatim na trenutačnu administrativno-političku organizaciju Bosne i Hercegovine, studentima je ponuđen vrijedan pregled kompleksnih pitanja koji se odnose na finansiranje kulturne i umjetničke produkcije u lokalnom kontekstu.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Kanton Sarajevo.
Voditeljica projekta je prof. dr Jasmina Gavrankapetanović-Redžić a istraživačica na projektu je prof. dr Iva Simčić.

Galerija