KONTAKTI

Predavanje prof Kiyoko Sakata (Okinawa Prefectural University of Arts, Japan) 26.04.2023.

Photo credit: Nakamura Osamu

Iskreno zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će u srijedu 26.04.2023. sa početkom u 09h30 u Velikoj Sali ALUodržati online predavanje van. prof Kiyoko Sakata (rođ. 1972, Niigata, Japan) sa Odsjeka za likovne umjetnosti Okinawa prefekturalnog univerziteta umjetnosti u Nahi, Okinawa. U svom umjetničkom radu, Kiyoko Sakata istražuje prirodu svakodnevice kroz upotrebu materijala koji uključuju namještaj, dnevne predmete i prirodne objekte, pod ujedinjujućom temom “kolektiva onih čiji su položaji neizvjesni”. Njene najznačajnije izložbe uključuju Sea Lane – Connecting to the Islands, Muzej savremene umjetnosti 21 stoljeća Kanazawa(2022); Sugar and Salt, SoolSool Center, Seoul, Južna Koreja (2021); Present Passing – South by Southeast, Osage Gallery, Hong Kong (2019); PYEONGCHAG BIENNALE, Gangneung, Južna Koreja (2017); i Transit Republic, Arena 1 Gallery, Los Angeles, U.S.A (2017).

Predavanje će se održati u sklopu umjetničko-istraživačkog projekta pod nazivom “Istraživanje značaja inovativnih (digitalnih) oblika internacionalizacije i (virtualne) mobilnosti za razvoj interdisciplinarnog obrazovanja, produkcije i tržišno-relevantnih vještina kod studenata” koji podržava Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo a koji se implementira na Nastavničkom odsjeku.

Voditeljica projekta, van. prof dr Iva Simčić, šef Nastavničkog odsjeka
Istraživači na projektu, van. prof dr Jasmina Gavrankapetanović-Redžić i v.as. Anja Bogojević

Kratka biografija na japanskom i engleskom jeziku:

阪田清子

1972年新潟県生まれ、沖縄県在住。美術家。沖縄県立芸術大学美術工芸学部准教授。「不確かな立ち位置の集合体」をテーマに、家具や日用品・自然物などを素材として用い、日常を問いただすインスタレーション作品を発表。

主な展覧会に、「航路―島々への接続」金沢21世紀美術館(2022/石川)、「Sugar and Salt」SoolSool Center(2021/韓国)、「Present Passing: South by Southeast」Osage Gallery(2019/香港)、「PYEONGCHAG BIENNALE」江陵(2017/韓国)、Transit Republic, Arena 1 Gallery, ロサンゼルス(2017/アメリカ)など。

SAKATA Kiyoko

SAKATA Kiyoko was born in Niigata in 1972, and lives and works in Okinawa. She is an Associate Professor in the Faculty of Arts and Crafts at Okinawa Prefectural University of Arts. Sakata has presented installations that question the nature of the everyday, with materials including furniture, daily items, and natural objects, and a unifying theme of “a collective of those whose positions are uncertain.”
Major exhibitions include Sea Lane – Connecting to the Islands, 21ST Century Museum of Contemporary Art Kanazawa (2022); Sugar and Salt, SoolSool Center, Seoul, South Korea (2021); Present Passing – South by Southeast, Osage Gallery, Hong Kong (2019); PYEONGCHAG BIENNALE, Gangneung, South Korea (2017); and Transit Republic, Arena 1 Gallery, Los Angeles, U.S.A.(2017).

Datum održavanja: