KONTAKTI

Preliminarna rang lista – Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija I ciklusa studija studijska 2022/2023. godina (I upisni rok)

Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno – matematički fakultet objavljuju preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijske 2022/2023. godine (I upisni rok).

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (05.07; 06.07 i 07.07),  o kojoj su Vijeće Akademije i Vijeće Prirodno – matematičkog fakulteta obavezni donijeti odluku u roku od tri dana (08.07.; 11.07. i 12.07). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovore dostavljate na adresu Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 13.07.2022.godine

U roku od sedam radnih dana od dana objave konačne rang-liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih umjetnosti i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene.

Služba za nastavu i studentska pitanja